ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
กันยายน 2560
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
  1

โรงละคร
13.00-23.00
ห้องอเนกประสงค์
08.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
16.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
16.00-21.00
ดอกจาน 5
11.00-13.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
15.00-17.00
ดอกจาน 7
15.00-20.00
ดอกจาน 8
13.00-17.00

  2

โรงละคร
09.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  3

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  4

ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  5

ห้องอเนกประสงค์
15.00-16.30
ดอกจาน 3
12.00-13.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00

  6

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-15.00
ดอกจาน 5
11.00-12.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00

  7

ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 6
13.00-15.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00

  8

ดอกจาน 3
08.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-10.00
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
08.30-16.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-17.00

  9

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  10

ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  11

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
13.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
12.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
13.00-15.00
16.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-11.00
13.00-16.00
17.00-19.00

  12

ห้องอเนกประสงค์
10.30-12.00
15.00-16.30
ดอกจาน 3
10.00-11.30
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
08.00-10.00
11.00-12.00
15.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
15.00-16.30

  13

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.30
ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
13.30-16.00
ดอกจาน 5
16.00-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 6
15.30-17.00

  14

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
12.00-13.30
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
13.00-16.30
ดอกจาน 5
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
17.00-20.00
ดอกจาน 6
11.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  15

โรงละคร
08.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-10.30
10.30-12.00
13.00-17.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
09.30-16.00
ดอกจาน 5
15.00-18.00
ดอกจาน 7
10.00-13.00
13.00-16.00

  16

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  17

ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  18

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
16.00-17.00
ดอกจาน 6
14.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-11.00
12.00-15.00

  19

ห้องอเนกประสงค์
10.30-11.40
ดอกจาน 3
08.00-11.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
18.00-19.00
ดอกจาน 5
10.45-11.45

  20

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-15.30
ดอกจาน 5
13.00-15.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00
15.00-18.00

  21

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.20
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
11.00-12.00

  22

ดอกจาน 3
09.00-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 4
13.30-16.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00
15.00-17.00

  23

ดอกจาน 3
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-15.00

  24

ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  25

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
10.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
12.00-16.00

  26

ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
06.00-06.00
13.00-16.30
ดอกจาน 5
09.30-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-15.00

  27

ดอกจาน 7
13.30-15.30

  28

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
08.00-21.00
ดอกจาน 6
08.00-18.00
ดอกจาน 7
08.00-17.00
ดอกจาน 8
11.00-16.00

  29

โรงละคร
12.00-14.00
ดอกจาน 3
13.00-17.00
ดอกจาน 4
08.00-17.00
ดอกจาน 5
15.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
ดอกจาน 8
11.00-15.00

  30

ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี