ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
ตุลาคม 2561
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
  1

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 5
14.00-17.00

  2

ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  3

ห้องอเนกประสงค์
10.30-11.30
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
09.30-11.45
12.00-15.00
ดอกจาน 7
09.30-10.30
13.00-16.30

  4

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
15.00-17.00
ดอกจาน 7
15.00-16.00

  5

ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-15.00
15.00-20.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
13.00-17.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
ดอกจาน 7
13.30-14.30

  6

ดอกจาน 3
12.00-16.00
ดอกจาน 6
08.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  7

ดอกจาน 3
10.00-20.00
ดอกจาน 4
06.00-06.00
ดอกจาน 5
09.00-20.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  8

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
11.00-16.00
ดอกจาน 4
15.00-16.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00
15.00-18.00

  9

ดอกจาน 3
09.00-14.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
17.00-19.30
ดอกจาน 5
15.00-18.00
ดอกจาน 7
10.30-12.00

  10

ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.30-17.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  11

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-15.00
ดอกจาน 5
10.00-11.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
11.00-13.00

  12

ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 4
08.00-13.00
13.00-16.30
ดอกจาน 5
10.00-14.00
14.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  13

ดอกจาน 3
16.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  14

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  15

ดอกจาน 3
09.00-12.00
13.00-16.00

  16

ห้องอเนกประสงค์
15.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
16.00-18.00
ดอกจาน 5
09.00-13.00
18.00-20.00
ดอกจาน 6
15.00-16.30
ดอกจาน 7
18.00-20.00

  17

ดอกจาน 4
18.00-20.30
ดอกจาน 5
08.50-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-13.00
13.30-15.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
16.00-18.00

  18

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
13.00-16.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
11.00-12.00
12.00-15.00
15.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.30-11.30
13.00-16.00

  19

ดอกจาน 3
18.00-20.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
14.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00
15.00-19.00

  20

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.30-17.00
ดอกจาน 6
08.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  21

ดอกจาน 4
08.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  22

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 4
11.00-12.00
ดอกจาน 5
14.00-17.00
ดอกจาน 6
12.00-15.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00
16.30-19.00

  23

ดอกจาน 5
09.00-12.00

  24

ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00

  25

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.30-13.00
13.30-16.30
ดอกจาน 5
08.00-11.00
14.30-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-10.00
13.00-16.00

  26

ดอกจาน 3
08.30-13.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  27

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  28

โรงละครและโถงโรงละคร
13.00-16.30
ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  29

โรงละครและโถงโรงละคร
10.00-16.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
11.00-15.30
ดอกจาน 5
14.00-17.00

  30

ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
11.00-15.30
ดอกจาน 5
09.00-12.00

  31

ดอกจาน 5
12.00-15.00
16.00-18.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

   

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี