ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
กุมภาพันธ์ 2560
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
  1

โรงละคร
08.00-13.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
15.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-13.00
13.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
ดอกจาน 8
12.00-15.00
  2

โรงละคร
07.00-17.00
ห้องอเนกประสงค์
09.30-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
  3

โรงละคร
07.00-17.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-10.00
10.00-12.30
12.45-15.00
ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
15.30-18.30
  4

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00
  5

ดอกจาน 7
09.00-16.00
  6

ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
09.30-11.50
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
ดอกจาน 7
11.30-14.30
15.00-18.00
  7

โรงละคร
12.30-16.30
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
16.00-19.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00
15.00-18.00
  8

โรงละคร
12.30-16.30
ห้องอเนกประสงค์
11.00-14.30
15.00-16.30
ดอกจาน 3
10.00-12.00
12.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  9

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
13.30-16.00
ดอกจาน 3
06.00-06.00
15.00-19.00
  10

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.30-15.00
ดอกจาน 3
10.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
10.00-13.00
14.00-16.30
  11

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  12

ดอกจาน 7
09.00-16.00
  13

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-14.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  14

ห้องอเนกประสงค์
09.00-15.30
ดอกจาน 3
11.00-16.00
ดอกจาน 4
10.00-15.30
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00
17.00-18.30
  15

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 3
10.00-12.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00
15.00-17.00
  16

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 3
10.00-12.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00
  17

ห้องอเนกประสงค์
11.00-12.00
12.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 7
09.30-13.00
13.00-16.30
16.30-18.30
  18

ดอกจาน 7
13.00-16.00
  19

ดอกจาน 3
09.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  20

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-16.00
ดอกจาน 7
12.00-14.00
  21

โรงละคร
09.00-16.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-16.00
17.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
08.30-16.30
18.00-20.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00
  22

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
08.00-17.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 8
09.00-16.00
  23

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 4
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
ดอกจาน 8
08.00-13.00
  24

ห้องอเนกประสงค์
14.00-16.30
ดอกจาน 3
14.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
15.00-21.00
  25

ดอกจาน 3
12.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  26

ดอกจาน 7
06.00-06.00
  27

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-14.00
ดอกจาน 4
14.00-16.00
  28

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
    

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี