ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
กรกฎาคม 2560
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
  1

ดอกจาน 7
09.00-16.00
  2

ดอกจาน 7
09.00-16.00
  3

ดอกจาน 7
13.00-16.00
  4

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
  5

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  6

ดอกจาน 3
08.00-09.30
  7

ดอกจาน 3
08.00-16.30
ดอกจาน 4
10.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  8

  9

  10

  11

  12

ดอกจาน 3
13.00-17.00
  13

ดอกจาน 3
09.00-13.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
  14

ดอกจาน 3
09.30-14.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-15.00
  15

ดอกจาน 3
08.00-16.30
  16

ดอกจาน 3
08.00-16.30
  17

ดอกจาน 3
09.00-17.00
  18

ดอกจาน 7
13.00-16.00
  19

ดอกจาน 3
06.00-06.00
ดอกจาน 7
13.30-16.00
16.00-17.30
  20

โรงละคร
08.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  21

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-18.00
ดอกจาน 4
09.30-16.00
  22

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00
  23

ดอกจาน 3
08.00-16.00
  24

ดอกจาน 4
09.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.30-12.00
14.00-16.00
  25

ดอกจาน 3
13.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-15.00
15.00-17.00
  26

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-13.00
  27

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 4
06.00-06.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-13.00
13.00-16.00
  28

ดอกจาน 3
08.00-17.00
  29

  30

  31

     

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี