ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
พฤศจิกายน 2560
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
  1

โรงละคร
18.00-00.00
18.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
08.30-16.30
ดอกจาน 3
09.00-11.00
13.00-14.30
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.30-11.30
11.30-12.00
14.00-17.00
17.00-21.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00
16.00-19.00

  2

โรงละคร
18.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
11.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  3

โรงละคร
06.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
08.30-10.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
10.00-13.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
10.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.30-16.00

  4

โรงละคร
09.00-22.00
ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 4
10.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  5

โรงละคร
09.00-22.00
ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-15.00

  6

โรงละคร
07.00-22.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 4
11.00-12.00
13.30-16.00
ดอกจาน 5
13.00-14.30
ดอกจาน 6
13.30-18.00
ดอกจาน 7
16.00-19.00

  7

โรงละคร
09.00-22.00
ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 5
15.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
14.00-16.00

  8

ห้องอเนกประสงค์
12.00-14.00
14.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-14.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
08.00-13.00
ดอกจาน 5
09.00-10.00
10.00-11.30
15.15-17.30
17.30-18.30
18.30-21.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00
16.00-19.00

  9

โรงละคร
15.00-17.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
15.15-18.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-15.00
15.00-18.00

  10

ห้องอเนกประสงค์
13.20-16.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 4
08.00-13.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-17.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.30-12.00
13.00-17.00
17.00-18.00

  11

ดอกจาน 5
09.00-12.00
13.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  12

ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  13

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-13.00
13.00-14.00
ดอกจาน 5
12.00-13.00
13.00-14.30
ดอกจาน 6
11.00-12.30
ดอกจาน 7
12.00-16.00

  14

ห้องอเนกประสงค์
13.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
12.00-16.00
17.30-19.00
ดอกจาน 5
08.00-12.00
13.30-15.00
15.00-20.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  15

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
13.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
10.30-11.30
18.00-21.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
15.15-16.15
ดอกจาน 7
15.30-18.00

  16

โรงละครและโถงโรงละคร
12.00-17.00
ห้องอเนกประสงค์
10.15-13.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
11.00-15.30
ดอกจาน 4
09.00-12.00
14.00-16.30
ดอกจาน 5
10.00-12.00
13.00-14.30
15.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-11.30

  17

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
15.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
15.00-17.00
ดอกจาน 5
08.30-10.00
10.00-11.30
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
13.00-14.30
15.30-17.00
17.00-18.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
15.00-19.00

  18

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
09.30-16.00
ดอกจาน 5
08.30-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  19

ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  20

ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
15.00-17.00
ดอกจาน 6
11.00-12.00
12.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  21

ห้องอเนกประสงค์
11.00-13.00
ดอกจาน 3
09.00-11.30
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
12.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00
ดอกจาน 6
11.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
12.00-14.30
15.00-17.00

  22

โรงละคร
08.00-13.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
15.30-18.00
ดอกจาน 4
08.00-13.00
15.00-17.00
ดอกจาน 5
08.00-12.00
16.00-17.00
18.00-21.00
ดอกจาน 6
08.00-12.00
16.00-17.30
ดอกจาน 7
08.00-13.00
13.00-17.00

  23

ห้องอเนกประสงค์
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-12.00
13.00-15.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
11.00-15.30
ดอกจาน 5
09.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
ดอกจาน 6
08.00-09.00
10.00-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-11.30
13.00-16.00

  24

ห้องอเนกประสงค์
09.00-11.00
13.30-15.00
ดอกจาน 3
09.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
06.00-06.00
08.00-12.00
13.30-17.00
ดอกจาน 5
09.00-12.30
13.30-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
08.00-10.00
10.30-12.00
15.00-16.00
ดอกจาน 7
08.30-12.30
13.00-17.00
17.00-20.00

  25

ดอกจาน 3
08.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  26

ดอกจาน 6
09.00-10.00
10.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  27

ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
ดอกจาน 5
12.00-13.00
13.00-14.15
ดอกจาน 7
10.00-13.00
13.00-16.00

  28

ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 5
08.00-10.30
11.00-12.30
12.30-14.00
18.00-20.00

  29

ดอกจาน 3
09.00-11.00
12.30-17.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
15.15-18.00
ดอกจาน 6
10.00-16.00
ดอกจาน 7
07.30-12.00

  30

ดอกจาน 3
11.00-15.30
15.30-18.30
ดอกจาน 4
13.00-15.00
15.00-18.00

  

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี