ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
มีนาคม 2560
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
  1

ห้องอเนกประสงค์
08.00-17.00
ดอกจาน 3
09.00-15.30
ดอกจาน 4
10.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  2

ดอกจาน 3
10.00-16.00
ดอกจาน 4
13.30-15.00
  3

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
13.30-16.00
ดอกจาน 7
09.00-14.00
  4

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  5

ดอกจาน 3
09.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  6

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
10.00-12.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
  7

ห้องอเนกประสงค์
11.00-13.00
13.20-15.30
ดอกจาน 4
13.30-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  8

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 7
15.30-17.00
  9

ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
  10

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
09.30-12.00
ดอกจาน 7
09.00-13.00
  11

ดอกจาน 7
13.00-16.00
  12

ดอกจาน 7
09.00-16.00
  13

โรงละคร
13.00-14.00
ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
15.00-16.30
ดอกจาน 7
15.00-18.00
  14

ดอกจาน 3
17.00-18.00
ดอกจาน 7
08.00-10.00
12.00-15.00
  15

โรงละคร
08.30-10.00
ห้องอเนกประสงค์
11.00-13.00
15.00-16.30
ดอกจาน 3
09.00-11.00
13.30-15.00
ดอกจาน 7
11.00-12.00
12.00-15.00
  16

โรงละคร
12.30-13.30
ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
15.00-16.30
  17

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  18

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  19

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  20

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  21

ห้องอเนกประสงค์
11.00-16.30
ดอกจาน 3
11.00-16.00
16.00-19.30
ดอกจาน 7
12.00-15.00
  22

ดอกจาน 3
13.30-16.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
11.00-12.00
12.00-13.30
13.30-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  23

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.30
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
15.00-18.30
  24

ห้องอเนกประสงค์
10.00-15.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 7
09.30-15.00
15.00-17.00
  25

ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  26

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  27

โรงละคร
18.00-20.00
ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 4
15.00-17.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
  28

โรงละคร
18.00-20.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
15.00-17.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00
  29

โรงละคร
18.00-20.00
ดอกจาน 4
15.00-17.00
ดอกจาน 7
10.30-13.30
  30

โรงละคร
16.30-22.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
15.00-18.00
  31

โรงละคร
12.00-16.30
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
15.00-19.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
 

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี