ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
สิงหาคม 2561
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
  1

ดอกจาน 3
13.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
13.00-19.00
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
11.00-12.00
13.00-16.00
16.00-17.00
ดอกจาน 8
10.00-14.00

  2

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
09.00-15.00
ดอกจาน 8
10.00-14.00

  3

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-12.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.30
ดอกจาน 5
09.00-12.45
13.00-14.30
16.00-20.00
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 8
10.00-14.00

  4

ดอกจาน 5
09.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  5

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  6

ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-17.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
12.00-13.00
ดอกจาน 8
10.00-14.00

  7

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-22.00
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
17.00-21.00
ดอกจาน 8
10.00-14.00

  8

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-22.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 5
10.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
12.20-13.00
17.00-21.00
ดอกจาน 8
10.00-13.00
18.00-22.00

  9

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-22.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 5
09.30-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
14.30-17.00
17.00-21.00
ดอกจาน 8
10.00-14.00
18.00-22.00

  10

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
16.00-18.00
ดอกจาน 5
11.00-12.30
13.00-16.00
16.00-17.00
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
10.00-11.45
12.00-17.00
ดอกจาน 8
10.00-14.00
15.00-16.30

  11

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  12

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  13

ดอกจาน 5
10.00-19.30

  14

ดอกจาน 3
12.00-15.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
15.10-16.30
ดอกจาน 5
10.00-16.00
18.00-21.00
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
15.00-17.00
ดอกจาน 8
10.00-14.00

  15

ดอกจาน 3
13.00-16.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
08.30-16.00
ดอกจาน 5
14.30-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 6
07.00-20.00
ดอกจาน 7
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 8
10.00-14.00

  16

โถงโรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.15-10.30
15.00-16.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 7
13.00-15.00
15.00-17.00

  17

โรงละครและโถงโรงละคร
08.30-16.30
16.30-18.30
โถงโรงละคร
06.00-20.30
ดอกจาน 3
09.00-16.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
16.00-17.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 6
10.00-13.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  18

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-12.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  19

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  20

ดอกจาน 3
11.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 7
11.15-13.00
13.30-16.00

  21

ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 5
18.00-20.00

  22

โรงละครและโถงโรงละคร
16.00-18.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  23

โรงละครและโถงโรงละคร
08.30-16.30
ดอกจาน 4
13.30-16.30

  24

โรงละครและโถงโรงละคร
06.00-20.00
ดอกจาน 3
11.00-15.00
ดอกจาน 4
13.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-12.30

  25

โรงละครและโถงโรงละคร
06.00-20.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  26

โรงละครและโถงโรงละคร
06.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  27


  28

ดอกจาน 3
12.00-15.00

  29

ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
12.00-15.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  30

ดอกจาน 4
08.30-16.00

  31

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-18.00
โถงโรงละคร
08.00-17.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
15.30-18.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

 

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี