ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
เมษายน 2560
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
  1

ดอกจาน 7
13.00-16.00
  2

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 4
06.00-06.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  3

โรงละคร
16.00-19.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
08.30-17.30
ดอกจาน 4
08.30-17.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  4

โรงละคร
16.00-20.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.30-16.25
ดอกจาน 3
06.00-06.30
09.00-12.00
13.00-14.30
ดอกจาน 4
06.00-06.00
09.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-17.30
  5

ห้องอเนกประสงค์
12.00-13.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00
  6

ดอกจาน 7
08.00-11.00
  7

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.30-14.00
14.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  8

ดอกจาน 7
13.00-16.00
  9

ดอกจาน 7
09.00-16.00
  10

ห้องอเนกประสงค์
10.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-10.30
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00
  11

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
13.30-15.00
ดอกจาน 3
13.00-14.30
ดอกจาน 4
10.00-12.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-17.30
  12

ห้องอเนกประสงค์
10.00-15.00
  13

  14

  15

ดอกจาน 7
13.00-16.00
  16

  17

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
  18

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-11.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
10.00-11.30
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00
15.00-17.30
  19

ห้องอเนกประสงค์
14.00-16.20
ดอกจาน 3
08.00-11.30
18.00-20.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00
  20

ห้องอเนกประสงค์
10.00-13.00
13.00-15.00
ดอกจาน 3
11.00-16.00
ดอกจาน 4
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
  21

ห้องอเนกประสงค์
09.30-15.00
ดอกจาน 3
12.00-16.00
ดอกจาน 4
09.30-16.00
ดอกจาน 7
09.30-13.00
13.00-16.00
  22

ดอกจาน 3
07.30-18.00
ดอกจาน 4
12.30-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  23

  24

โรงละคร
12.30-14.30
ห้องอเนกประสงค์
08.40-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
16.00-17.45
ดอกจาน 4
12.00-14.00
ดอกจาน 7
15.00-19.00
  25

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
ดอกจาน 3
11.00-16.00
16.30-17.30
ดอกจาน 4
09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00
15.00-17.30
  26

ดอกจาน 3
08.00-11.30
13.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 4
14.30-17.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00
15.00-17.00
  27

ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
10.00-15.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
  28

โรงละคร
08.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
15.00-17.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
  29

โรงละคร
08.00-16.00
ดอกจาน 3
11.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  30

ดอกจาน 3
08.00-12.00
      

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี