ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
กุมภาพันธ์ 2561
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
    
  1

ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
12.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30
ดอกจาน 6
06.00-06.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  2

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
15.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 5
06.00-06.00
11.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
15.00-16.00
ดอกจาน 8
12.00-13.00

  3

ดอกจาน 3
10.00-11.00
ดอกจาน 4
08.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  4

โรงละคร
09.00-21.00
โรงละครและโถงโรงละคร
07.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  5

โรงละคร
09.00-21.00
โรงละครและโถงโรงละคร
07.00-18.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-14.00
14.00-15.00
ดอกจาน 3
13.00-17.00
ดอกจาน 4
08.00-13.00
13.00-18.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
11.00-16.00
ดอกจาน 6
10.00-14.00
ดอกจาน 7
10.00-13.00
ดอกจาน 8
12.00-13.00

  6

โรงละคร
18.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
09.30-15.00
ดอกจาน 3
17.00-20.00
ดอกจาน 4
11.30-15.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 7
13.00-14.00
14.00-16.30

  7

โรงละคร
18.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
09.20-16.00
ดอกจาน 3
18.00-20.45
ดอกจาน 4
15.00-19.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 6
15.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  8

โรงละคร
17.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-12.00
12.00-14.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-20.45
ดอกจาน 5
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00

  9

โรงละคร
17.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
11.40-14.00
ดอกจาน 3
13.00-16.30
ดอกจาน 4
13.30-16.30
ดอกจาน 5
13.00-16.00
17.30-20.00
ดอกจาน 6
09.30-12.30
13.00-16.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  10

โรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 3
09.00-20.45
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  11

โรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  12

โรงละคร
18.00-21.00
ดอกจาน 4
13.00-15.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
11.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00
15.00-19.00

  13

โรงละคร
18.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
12.00-14.00
ดอกจาน 3
13.00-15.00
17.00-20.00
ดอกจาน 4
16.00-19.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  14

โรงละคร
18.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.30
ดอกจาน 4
15.00-19.00
ดอกจาน 5
10.00-11.00
14.00-17.00
ดอกจาน 6
13.30-16.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00
ดอกจาน 8
13.30-15.30

  15

โรงละคร
18.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
12.30-15.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.00-16.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  16

โรงละคร
18.00-21.00
ห้องอเนกประสงค์
10.30-16.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
ดอกจาน 5
13.00-14.00
15.00-17.00
17.30-20.00
ดอกจาน 6
13.30-16.00
ดอกจาน 7
09.00-14.00

  17

โรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  18

โรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  19

โรงละคร
18.00-22.00
โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-22.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-10.00
11.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
12.00-16.00
16.00-18.00
18.05-20.45
ดอกจาน 4
08.30-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
11.00-13.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
15.00-18.00

  20

โรงละคร
08.00-16.30
18.00-22.00
ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-12.00
15.00-17.00
17.00-20.00
ดอกจาน 4
08.00-12.00
ดอกจาน 5
08.00-12.00
17.30-20.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 8
11.00-13.30

  21

ห้องอเนกประสงค์
10.00-16.00
ดอกจาน 5
13.00-14.35
15.30-17.00
ดอกจาน 7
13.30-16.00

  22

ห้องอเนกประสงค์
10.20-14.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-11.30
15.00-16.00
16.00-17.00

  23

ห้องอเนกประสงค์
10.00-16.00
ดอกจาน 3
08.30-13.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
06.00-06.00
16.00-18.00
ดอกจาน 6
11.30-12.30
13.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-12.30
13.30-16.00

  24

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
10.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  25

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  26

ดอกจาน 3
13.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 4
18.00-20.30
ดอกจาน 5
08.00-11.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  27

ดอกจาน 3
11.00-17.00
17.00-20.00

  28

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-11.00
ดอกจาน 4
15.00-19.00
ดอกจาน 5
17.30-20.00
ดอกจาน 7
09.00-11.00
12.00-16.00

   

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี