ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
พฤษภาคม 2560
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
  1

ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
15.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  2

โรงละคร
15.00-20.30
ห้องอเนกประสงค์
08.30-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
11.00-16.00
16.00-19.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00
15.00-17.30
  3

โรงละคร
16.00-20.00
ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.30-18.00
ดอกจาน 7
09.00-14.00
  4

โรงละคร
12.00-15.00
ห้องอเนกประสงค์
13.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
11.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00
  5

โรงละคร
12.00-16.00
ห้องอเนกประสงค์
10.00-14.00
15.30-16.30
ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
15.45-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
16.00-18.00
  6

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
10.00-13.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  7

ดอกจาน 7
09.00-18.00
  8

ห้องอเนกประสงค์
14.00-16.20
ดอกจาน 4
16.00-19.00
ดอกจาน 7
16.00-18.00
  9

ดอกจาน 3
16.30-20.00
  10

โรงละคร
12.30-14.30
ดอกจาน 7
09.00-15.00
  11

ห้องอเนกประสงค์
10.00-16.20
  12

ดอกจาน 7
09.00-16.00
  13

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
08.30-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00
  14

ดอกจาน 7
08.00-12.00
13.00-16.00
  15

ดอกจาน 3
10.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.30-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.30
  16

ห้องอเนกประสงค์
11.00-13.00
13.00-16.20
ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 4
13.00-19.00
ดอกจาน 7
13.00-14.00
14.00-15.00
  17

ดอกจาน 3
13.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 4
08.30-17.00
ดอกจาน 7
09.00-15.30
  18

ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.30-15.00
  19

ห้องอเนกประสงค์
10.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.30-12.00
13.00-16.00
  20

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00
  21

ดอกจาน 3
09.00-16.30
  22

ดอกจาน 3
09.00-16.30
ดอกจาน 4
10.00-14.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00
  23

ดอกจาน 3
09.00-12.00
13.00-16.30
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
08.30-12.00
12.00-16.30
  24

ดอกจาน 3
13.00-17.00
ดอกจาน 4
13.00-16.30
ดอกจาน 7
10.00-12.00
14.00-17.00
  25

ห้องอเนกประสงค์
13.00-14.00
ดอกจาน 3
13.00-15.00
15.05-16.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
12.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-17.00
  26

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.30
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00
  27

ดอกจาน 3
08.00-13.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00
  28

  29

ดอกจาน 3
08.30-12.00
14.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-13.00
13.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-09.30
09.30-12.30
13.00-16.00
  30

ดอกจาน 4
08.00-12.00
13.00-17.00
  31

ดอกจาน 7
13.25-16.25
   

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี