ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
พฤษภาคม 2561
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  
  1

ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-10.00
14.30-18.00
ดอกจาน 5
13.30-16.00
18.00-19.00
ดอกจาน 6
10.00-13.00
13.00-16.00
18.00-20.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00

  2

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00
ดอกจาน 3
10.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-18.00
ดอกจาน 5
08.30-12.00
13.00-15.00
15.00-19.00
ดอกจาน 7
12.00-16.00

  3

ดอกจาน 3
12.00-15.00
18.00-20.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 6
10.30-11.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00

  4

ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
15.00-16.00
ดอกจาน 3
16.00-19.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
14.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 6
13.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  5

ดอกจาน 4
08.30-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  6


  7

ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 4
09.00-11.30
11.30-15.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
11.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00
13.00-16.00

  8

ห้องอเนกประสงค์
10.00-15.00
ดอกจาน 3
11.00-15.30
15.30-18.30
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00

  9

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.20
ดอกจาน 3
11.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
15.00-19.00
ดอกจาน 5
09.00-11.30
ดอกจาน 6
10.00-12.00
14.00-15.00
ดอกจาน 7
08.30-12.00

  10

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-15.00
15.30-16.30
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
11.00-13.00
13.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-16.30
18.00-19.30

  11

โรงละครและโถงโรงละคร
12.00-16.30
ห้องอเนกประสงค์
10.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.30-12.00
13.00-18.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
16.30-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00

  12

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  13

ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  14

ดอกจาน 4
13.00-15.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
11.00-18.00

  15

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 5
11.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
16.00-17.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
14.00-16.00

  16

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00
ดอกจาน 3
17.00-19.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
16.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  17

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00
ดอกจาน 4
16.00-18.00
ดอกจาน 5
13.30-16.30
ดอกจาน 6
14.00-15.50
16.00-18.00
ดอกจาน 7
12.00-13.00

  18

ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
16.00-17.00

  19

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  20

ดอกจาน 3
09.00-11.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00

  21

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-12.00
ดอกจาน 3
10.00-18.00
ดอกจาน 4
10.00-18.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
11.00-13.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.30
ดอกจาน 7
10.00-12.00
13.30-16.30

  22

ดอกจาน 3
09.00-10.00
10.00-13.00
ดอกจาน 4
08.30-12.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  23

ดอกจาน 3
09.00-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-16.00

  24

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
13.00-16.00

  25

ดอกจาน 3
15.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-12.30
13.00-17.00

  26

ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  27


  28

ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 4
13.00-16.30
ดอกจาน 5
08.00-11.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  29

ดอกจาน 6
09.00-16.30

  30

ดอกจาน 6
09.00-12.00
14.00-15.00

  31

ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี