ระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์
นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

Mrs.Wararat Promsakha na sakonnakorn