ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2566  
โพสโดย : วรวัช สมภาวะ : 3 ก.พ. 2566 , 11:33:31
ประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่สนใจเสนอรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรเพื่อเปิดสอนในโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) ประจำปีการศึกษา 2566  
โพสโดย : วรวัช สมภาวะ : 16 ม.ค. 2566 , 10:03:58
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
โพสโดย : กรณ์ระวี ศรีเจิม : 4 ม.ค. 2566 , 10:07:27
ม.ธรรมศาสตร์ เชิญบุคคลากรอบรมหลักสูตรประจำปี 2566  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 29 ธ.ค. 2565 , 10:04:46
ม.สงขลาฯ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ภายใต้ขัวข้อ "Collaborative Reflections on Language, Culture, and Society for a Sustainable Future"  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 29 ธ.ค. 2565 , 10:03:25
ดูข่าวทั้งหมด »