ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โพสโดย : กรณ์ระวี ศรีเจิม : 16 พ.ค. 2566 , 11:41:27
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2023 (On-site)  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 27 มี.ค. 2566 , 13:47:18
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "พัฒนาทักษะการเลิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 27 มี.ค. 2566 , 13:35:24
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 9  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 27 มี.ค. 2566 , 13:30:49
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับดุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 27 มี.ค. 2566 , 13:19:28
ดูข่าวทั้งหมด »