ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

»  รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ณ วันที่ 13 ต.ค. 57)  อ่านต่อ 
»  ประกาศฯ เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555  อ่านต่อ 
»  ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปี 2557  อ่านต่อ 
»  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ม.อุบลฯ ปี57  อ่านต่อ 
»  เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในบริษัท LG  อ่านต่อ 
»  ประกาศเลื่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1/2556  อ่านต่อ 
»  ประกาศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตนเอง ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ  อ่านต่อ 
»  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสายงานการศึกษาระบบนานาชาติ ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  อ่านต่อ 
»  กำหนดการยื่นคำร้องฯขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บและชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  อ่านต่อ 
»  ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๕  อ่านต่อ 
»  แจ้ง!! นักศึกษาสามารถแจ้งวิชาโท ได้ที่ http://office.la.ubu.ac.th/e-major/  อ่านต่อ 
»  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 และ 2556  อ่านต่อ 

ย้อนกลับ